Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 23-05-2018.

Privacy persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU) een nieuwe privacywet rondom deze persoonsgegevens. De nieuwe privacywet sluit beter aan op het digitale tijdperk waarin we tegenwoordig leven en heet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR). In overeenstemming met deze wet gaan wij zorgvuldig met uw privacy om.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Wat betekent verwerken? De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verstrekken aan derde partijen. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
Identificerende gegevens – Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om uw identiteit te kunnen vaststellen, zoals bijvoorbeeld uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, woonplaats. Naast het vaststellen van uw identiteit worden deze gegevens ook gebruikt om contact met u te kunnen onderhouden.
Financiële gegevens – Wij noteren de benodigde gegevens om uw factuur op te maken.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Van der Weg Uitvaartservice verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de uitvaartverzorging, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Bewaartijd

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De wettelijke bewaartijd van gegevens is maximaal 15 jaar. De facturen worden maximaal 7 jaar bewaard. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen langer bewaren als een wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U heeft recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken en u kunt deze ook desgewenst laten verwijderen. U kunt daarvoor een mail sturen naar info@vanderweguitvaartservice.nl (Wij zullen uitsluitend een kopie van de Persoonsgegevens bewaren als wij hiertoe op grond van wet- of (beroeps)regelgeving verplicht zijn.)

Datalekken

Indien er bij ons toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens dan melden wij dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben, nemen wij ook contact met u op.

Recht op klacht indienen

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring gaat van kracht per 25 mei 2018. Het kan zijn dat wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd dienen te wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in de privacyverklaring worden medegedeeld in dit deel van het privacy beleid. Het gewijzigde Privacy beleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op onze website is geplaatst.

Contact

Vragen?<br />Neem gerust contact op.